no images were found

 
 

Gården och hagarna

Öster om Uppsala ligger samhället Almunge. 8 kilometer norr om Almunge hittar du Stora Tadinge, utmed Mogavägen.

Gården ligger i ett fint uppländskt kulturlandskap med många fornminnen.

Hagarna är nyligen restaurerade av oss, för att öppna upp det ursprungliga landskapet med den stora artrikedomen av flora och insekter.

Här betar våra får och håller landskapet öppet. Några av hagarna är utsedda som ”värdefulla hagar” av WWF och Upplandsstiftelsen. De är också restaurerade i samarbete med Upplandsstiftelsen.

Det pågår ett forskningsprojekt om hur floran och faunan förändras vid restaurering av gammal betesmark. Det projektet bedrivs av SLU i Uppsala.

 
©2018 Ull och blandat | Design: One-Design | Konstruktion: Webbmalin.